CENNIK


UWAGA: Nieobecność na umówionym spotkaniu jest obciążona opłatą w wysokości 100% kosztów wizyty. Istnieje możliwość zmiany terminu, ale musi to nastąpić nie później, niż 24h przed wyznaczoną datą spotkania.

              NASI SPECJALIŚCI                    
CENA WIZYTY INDYWIDUALNEJ
(czas trwania wizyty: 50 min)
Marlena Chodkowska
(założycielka poradni)
150 zł
 Monika Banach-Lechowska       120 zł
Kamila Korzeniewska-Walczak 100 zł
Kamilla Łubińska 100 zł
Olga Kasprzyk 100 zł
Anna Dominikowska 100 zł