Wróć do listy

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny niedyrektywny polega na integrowaniu się ze sobą uczestników bez nacisku na nich przez trenera. Oznacza to, że poza kilkoma komunikacyjnymi i organizacyjnymi zasadami, trener nie narzuca treści obecnych na treningu.

Jest to sposób praktycznej psychoedukacji, która ma na celu umożliwić ludziom doświadczanie istoty czystych i autentycznych relacji społecznych. Dzieje się to poprzez zwiększenie otwartości na siebie i innych, przełamywania oporów, nieoceniania siebie nawzajem i nawiązanie optymalnej współpracy.

Szczegółowe informacje o treningu:

Trening interpersonalny 

Składa się z:
1. Części wstępnej - jednodniowej, trwającej 8h.

Na tej części zapoznamy się z zasadami technik komunikacyjnych stosowanych w treningach interpersonalnych niedyrektywnych. Obecność na części wstępnej jest obowiązkowa, ponieważ jest przygotowaniem do treningu.

2. Części treningowej - pięciodniowej, trwającej 40h.

Korzyści z treningu:
-Zwiększenie samoświadomości własnego funkcjonowania w środowisku społecznym,
-Zwiększanie poczucia indywidualności i własnej unikalności na tle grupy społecznej (podniesienie samooceny),
-Praktyczne stosowanie komunikatu, przyjmowanie i wyrażanie krytyki,
-Nauka koncentracji na "tu i teraz",
-Przejmowanie odpowiedzialności za własne opinie i nabywanie umiejętności asertywnej obrony własnego  stanowiska,
-Doświadczenie barier komunikacyjnych i nauka ich niwelowania,
-Praca nad własnymi trudnościami w relacjach z ludźmi,
-Doświadczenie istoty prawdziwości relacji społecznych.

Warsztaty odbędą się, w następujące dni:
Część I:
Część wstępna, szkoleniowa: 
22 czerwca 2018 (pt. 9:30 - 17:30)

Część II: 
Część warsztatowa, trwająca 5 dni: 
27 czerwca 2018 (środa: 9:30 - 17:30)
28 czerwca 2018 (czwartek: 9:30 - 17:30)
29 czerwca 2018 (piątek: 9:30 - 17:30)
30 czerwca 2018 (sobota: 9:30 - 17:30)
1 lipca 2018 (niedziela: 9:30 - 17:30)

Całość składa się z 48h (8h część wstępna i 40h część treningowa)

Koszt: 900zł
Status warsztatów : ZAKOŃCZONE